De uitvaartverzekering | Medische acceptatie

De uitvaartverzekering | Medische acceptatie 

Hier beschrijven we hoe het medische acceptatieproces verloopt bij de aanvraag van de uitvaartverzekering.

Gezondheidsvragen

Bij het afsluiten van de uitvaartverzekering krijg je 2 vragen. Deze vragen moeten per verzekerde worden beantwoord. Deze vragen zijn:

Ben je onder behandeling en/of controle van een (huis) arts en/of specialist? Of ben je dit in de afgelopen 3 jaar geweest?Gebruik je geneesmiddelen? 

Wanneer deze vragen met  "nee" worden beantwoord, dan wordt de verzekering zonder aanvullende vragen geaccepteerd. Wanneer er "ja" wordt beantwoord, dan worden er aanvullende vragen gesteld. Je moet dan een gezondheidsverklaring invullen. 

Gezondheidsverklaring

De aanvullende vragen zijn alleen maar nodig wanneer er sprake is van een antwoord met "ja" op de gestelde gezondheidsvragen. 

Acceptatieproces na het aanleveren van de gezondheidsverklaring

Hieronder zie je hoe het proces verloopt

DELA Medisch Acceptatieproces bij gezondheidsverklaring

Informatie over medisch acceptatieproces

HIeronder kun je documenten downloaden met betrekking tot het medisch acceptatieproces. Ook kun je lezen wat je rechten en plichten zijn.