Dienstverlening levensverzekering

Dienstverlening levensverzekering

Hieronder zetten wij onze dienstverlening op het gebied van levensverzekeringen uiteen. Het uitgangspunt is altijd dat wij waarborgen dat er sprake is van een veilige hypotheek. Dit houdt in dat het vaak gebeurt dat wij een levensverzekering adviseren die fors ruimer is dan dat verplicht is om een aanvraag geaccepteerd te krijgen. Dit betekent dat de premies die onderdeel zijn van de maandlasten wat hoger worden. De maandlasten drukken is geen uitdaging. De uitdaging zit in het verzorgen van de best passende hypotheek, met verzekeringen, voor nu en in de toekomst.

Structuur werkzaamheden

Inventarisatie  
  Kennis
  Ervaring
  Risicobereidheid
  Risicotolerantie
  Financiële positie
  Doelstellingen en eisen
  NBI bij overlijden
Advisering  
  NBI bij overlijden
   
Bemiddeling  
Nazorg  

Kennis

Door zeer veel informatie op onze website te plaatsen dragen wij bij aan kennis op het gebied van levensverzekeringen. Wij vragen na of er al kennis is.

Ervaring

Door zeer veel informatie op onze website te plaatsen dragen wij bij aan kennis op het gebied van levensverzekeringen. Dus ook al is er geen nog geen ervaring, je kan precies lezen wat belangrijk is en wat er gaat gebeuren.

Risicobereidheid

Wij gaan na wat de wensen en eisen zijn op het gebied van acceptabele risico's. 

Risicotolerantie

Wij gaan na wat gezien de risicobereidheid de minimaal benodigde dekking bij overlijden moet zijn om te voldoen aan de risicobereidheid

Financiële positie

Om een passende verzekering te kunnen aanbieden vragen we zeer veel informatie op. We willen voorkomen dat er sprake is van onder- of oververzekeringen en daarnaast beoordelen we of eventueel aanwezige voorzieningen op een betere manier kunnen worden afgesloten. 

Doelstellingen en eisen

Wij tonen in een rapportage aan dat de geadviseerde verzekeringen waarborgen dat de doelstellingen en eisen worden behaald.

Netto besteedbaar inkomen bij overlijden

In onze rapportage wordt inzichtelijk wat het netto besteedbaar inkomen is van de langstlevende bij overlijden van de partner in de huidige situatie.

Advies

In onze rapportage en de toelichting daarop geven we een concreet advies voor de af te sluiten verzekeringen. 

Vergelijking

In onze vergelijking houden we rekening met:

  • Voorkeuren van onze klanten
  • Wens om gezamenlijk bij dezelfde verzekeraar te zitten
  • Beleid met betrekking tot mogelijkheden verhogen premies
  • Aantoonbare / bewezen betrouwbaarheid in het verleden
  • Acceptatieproces (snelheid, digitaal proces)
  • Hoogte keuringsgrens
  • Ervaringen met betrekking tot acceptatieproblemen bij medische zaken