Levensverzekeringen | introductie

Levensverzekeringen | introductie

Wat is een levensverzekering?

Een levensverzekering is een verzekering waarbij de uitkering verband houdt met het leven en / of de dood van de verzekerde. Er zijn veel verschillende soorten levensverzekeringen. We beschrijven de veelvoorkomende verzekeringen op afzonderlijke pagina's. Het is een lastig onderwerp en het is veel informatie. In onze adviesgesprekken bespreken we de wensen, eisen, risicobereidheid, financiële positie en de doelstellingen. Ook stellen we vragen over de gezondheid. Op basis daarvan geven wij een passend advies voor een levensverzekering die hier het beste op aansluit. Deze informatie is mede bedoeld voor onze relaties die meer achtergronden willen weten. Daarnaast kunnen wij ook verwijzen naar informatie voor, tijdens of na de adviesfase. Wij vinden het belangrijk om onze relaties in staat te stellen om belangrijke informatie terug te kunnen lezen.

Achtergrond

De afgelopen jaren zijn de premies fors gedaald. Een aantal redenen zijn:

 • Toegenomen levensverwachting / afgenomen sterftekans
 • Vervallen van provisies binnen de premie
 • Goedkopere producten / minder kosten in de verzekering (automatisering)
 • Meer aanbieders / concurrentie in de markt
 • Vergelijkingssites / internet
 • Focus op "goede risico's"

Flexibiliteit

Wij adviseren niet getrouwde partners altijd om ieder een eigen risicoverzekering af te sluiten. Je bent zelf verzekeringnemer en verzekerde, maar je partner is op de polis aangetekend als de premiebetaler. De redenen hiervoor zijn:

 • Bij een relatiebreuk kun je vaak je eigen polis voortzetten door zelf de premie te gaan betalen
 • Bij een gemengde verzekering is een splitsing van de verzekering niet mogelijk
 • BIj voortijdig overlijden heb je nog een dekking bij overlijden; bij een verzekering op twee levens vervalt de dekking
 • De meerkosten zijn gering
 • Het is beter mogelijk om verzekerde bedragen te laten afwijken, bij een verzekering op twee levens moet er vaak hetzelfde bedrag op ieders leven zijn verzekerd
 • Bij overlijden van beiden vinden er twee uitkeringen plaats, bij een verzekering op twee levens vindt er slechts één uitkering plaats
 • Door de ander als premiebetaler te vermelden wordt erfbelasting voorkomen