Premieopslag bij een levensverzekering

Premieopslag bij een levensverzekering

Een verzekeraar kan o.b.v. het medische acceptatieproces besluiten om het risico te accepteren, maar dan tegen een premieopslag. Wij krijgen de reden nooit te horen. Alleen de verzekerde kan deze informatie inwinnen. Vaak zit er niets anders op dan dit premievoorstel te accepteren. Er moet immers vaak een levensverzekering komen bij een hypotheekaanvraag.

Proces

De verzekeraar stuurt ons een bericht dat de standaardpremie verhoogd wordt. De nieuwe premie staat in een premiewijzigingsvoorstel. Wij sturen dit voorstel naar onze klant. Wanneer er begrip voor is, dan kan het voorstel worden getekend. Wij moeten het getekende exemplaar dan ontvangen per e-mail. Daarna sturen we deze aan de verzekeraar en verzoeken om daarna de acceptatieverklaring op te maken en ons te voorzien van de polis. 

Niet mee eens?

Het is mogelijk om informatie in te winnen bij de verzekeraar om te vernemen waarom ze van mening zijn dat er sprake is van een opslag. Afhankelijk van hoeveel tijd we hebben in het bemiddelingstraject kunnen we eventueel bij een andere verzekeraar een aanvraag indienen. Hier brengen we mogelijk wel een extra bedrag voor in rekening.

Vooraf medisch verleden en bijzonderheden melden

Uit de premievergelijkingen die wij maken komt de verzekeraar met de laagste premie naar boven. Hier vragen wij, na uitleg, de verzekering aan. Een zeer lage premie betekent vrijwel altijd een zeer strak acceptatiebeleid. Er worden snel aanvullende vragen gesteld en al snel geldt er een verhoogde premie. Om vertragingen te voorkomen is het belangrijk dat wij zo snel mogelijk vernemen of er zaken zijn of waren die van invloed kunnen zijn op de medische acceptatie.