Appartement en verzekering

Appartement en verzekering

Een appartement is over het algemeen verzekerd via de VVE. Het is wel van belang om vast te stellen wat er precies verzekerd is op de opstalverzekering van de VVE. Hieronder geven we een aantal aandachtpunten waar op gelet moet worden bij verzekeringen voor appartementseigenaren. 

Opstal, huurdersbelang

Het gezamenlijke eigendom, het pand zoals beschreven in de polis, is verzekerd. Het gebeurt vaak dat er sprake is van onderverzekering. De herbouwwaarde van het complex is niet juist vastgesteld of de laatste berekening is jaren geleden gemaakt en nooit herzien. Een opstalverzekering kan beperkte dekking bieden. Wanneer er brand uitbreekt of schade ontstaan aan roerende zaken behorende tot een individueel appartementsrecht, dan is deze schade niet verzekerd op de collectieve verzekering. Een eigenaar had een aanvullende verzekering moeten afsluiten voor "huurdersbelang". De term is verwarrend, maar deze verzekering houdt in dat zelfstandig toegevoegde zaken aan het eigen appartement op een eigen verzekering worden gedekt. Denk hierbij aan de keuken, sanitair, vloeren, behang.

Geldverstrekkers vereisen een uitgebreide verzekering van het onderpand. Het hypotheekrecht geldt voor de woning, maar ook alles dat tot de woning behoort. Wanneer de collectieve verzekering slechts beperkte dekking verleent moet vanuit de eisen van de geldverstrekker verplicht een aanvullende verzekering worden afgesloten. Dit uiteraard ook in eigen belang. Zonder deze verzekering zal de woning van binnen, na bijvoorbeeld brand, niet kunnen worden hersteld.

Glas

Lang niet iedere VVE heeft glas verzekerd bij de opstalverzekering. Dit houdt in dat je zelf opdraait voor een kapot raam. Glas is lastig als appartementseigenaar "los" te verzekeren. Wij beoordelen graag de lopende polis en brengen een passend voorstel uit waarbij glas wel is verzekerd. 

Rechtsbijstand

Een VVE kan betrokken raken in een proces. Maar je kan zelf ook een geschil krijgen met de VVE, waar je zelf lid van bent. Het is belangrijk om goed op te letten of deze geschillen zijn gedekt op een rechtsbijstandverzekering.