De Aansprakelijkheidsverzekering

De Aansprakelijkheidsverzekering

Onze toegevoegde waarde

Onze kennis en ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen is ruim en het is zinvol (door de wijzigingen in voorwaarden en premies van verzekeraars) je aansprakelijkheidsverzekering eens in de zoveel tijd te vergelijken. Er is namelijk vaak een verbetering mogelijk!

Wat bieden wij je aan:

 • Wij brengen de huidige situatie in beeld
 • Wij vergelijken je huidige aansprakelijkheidsverzekering op basis van voorwaarden en premie met alle andere verzekeringen
 • We selecteren de best passende verzekeraar die bij je behoefte past
 • Wij bemiddelen de aanvraag voor je
 • Heb je schade of moeten er polis-aanpassingen gedaan worden, dan verzorgen wij dit voor je

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan andere personen en zaken dan van jezelf overal ter wereld

Is het verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

Nee, een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht, maar wij adviseren deze verzekering wel gezien het grote financiële risico dat je loopt zonder deze verzekering

Dekkingsmogelijkheden

Verzekerde sommen:

 • € 1.000.000,=
 • € 1.250.000,=
 • € 2.000.000,=
 • € 2.500.000,= (ons advies!)

Ons advies

 • Een lager verzekerd bedrag is vaak niet voldoende om de financiële risico's af te dekken bij letselschade
 • Er een minimaal premieverschil is ten opzichte van de keuze voor een verzekerde som van € 2.500.000,=

Dekking (deze dekkingen zijn niet standaard, maar kunnen per aanbieder verschillen)

Hierbij enkele voorbeelden van gedekte schade(s) die in de voorwaarden van een aansprakelijkheidsverzekering aan de orde kunnen zijn:

 • Schade tijdens het oppassen en logeren bij een ander
 • Schade tijdens een verrichtte vriendendienst
 • Schade door je huisdier bij een ander
 • Schade door je woning (-en) aan een ander
 • Schade door sport en spel aan een ander
 • Schade aan gehuurde of geleende spullen van een ander
 • Het jagersrisico
 • Schade tijdens vrijwilligerswerk

Aanvullende dekkingsmogelijkheden

 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Extra onroerend goed

Verhaalsrechtsbijstand

 • Biedt juridische hulp aan indien je persoonlijke schade hebt geleden door andere personen

Extra onroerend goed

 • Als je een eigenaar/bezitter bent van een 2e woning/vakantiewoning, dan kan je dit aan ons doorgeven, zodat wij een passende verzekering voor je kunnen vinden die beide risico's dekt

Uitsluitingen

 • Schade door de auto (voor je auto ben je verplicht een WA dekking af te sluiten)
 • Schade tijdens werk (je werkgever is hier tegen verzekerd)
 • Fraude en opzet
 • In de voorwaarden verder genoemde zaken

Opzet

Wat is opzet?

De gevolgen van wederrechtelijk handelen op basis van opzet als oogmerk, opzet als zekerheidsbewustzijn of voorwaardelijke opzet is niet verzekerd.

 • Opzet als oogmerk
  • Je hebt als verzekerde de bedoeling de schade te veroorzaken
 • Opzet met zekerheidsbewustzijn
  • Je hebt als verzekerde niet de bedoeling de schade te veroorzaken maar weet zeker dat schade ontstaat
 • Voorwaardelijke opzet
  • Je hebt als verzekerde niet de bedoeling de schade te veroorzaken maar neemt de aanmerkelijke kans dat schade ontstaat voor lief

Waarvan is de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering afhankelijk?

 • Je (gezins)situatie
 • De verzekerde som (minimaal)
 • Gekozen aanvullende dekkingen
 • Het gekozen eigen risico (minimaal)

Welke (specifieke) informatie is er nodig voor advies / bemiddeling?

 • Je gezinssituatie
 • Je verzekeringsbehoefte
 • Indien aanwezig de polis en zijn voorwaarden van je lopende verzekering
 • Indien van toepassing een overzicht van de door jou geclaimde schades