De Autoverzekering

De Autoverzekering

Onze toegevoegde waarde

Onze kennis en ervaring op het gebied van autoverzekeringen is ruim en het is zinvol (door de wijzigingen in voorwaarden en premies van verzekeraars) je autoverzekering eens in de zoveel tijd te vergelijken. Er is namelijk vaak een verbetering mogelijk!

Wat bieden wij je aan:

 • Wij brengen de huidige situatie in beeld
 • Wij vergelijken je huidige autoverzekering op basis van voorwaarden en premie met alle andere verzekeringen
 • We selecteren de best passende verzekeraar als je een nieuwe auto aanschaft
 • Wij bemiddelen de aanvraag voor je
 • Heb je schade of moeten er polis-aanpassingen gedaan worden, dan verzorgen wij dit voor je

Welke dekkingen zijn er?

 • WA
 • WA Beperkt Casco
 • WA Volledig Casco

WA

Een WA-verzekering voor de auto is verplicht voor iedere automobilist in Nederland. Zodra de auto op je naam staat, ben je verplicht hiervoor minimaal een WA-verzekering af te sluiten.

Wat voor dekking biedt een WA verzekering?

 • Deze verzekering vergoedt de schade die jij als bestuurder van je auto aan een ander toebrengt

WA Beperkt Casco

Naast een WA dekking kun een Beperkt Casco dekking aan je verzekering toevoegen.

Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een aanvullende Beperkt Casco dekking?

 • Als je auto tussen de 6 en 10 jaar oud is

Hierbij enkele voorbeelden van gedekte schade(s) die in de voorwaarden van een Beperkt Casco verzekering aan de orde zijn:

 • Brand (explosie, zelfontbranding of blikseminslag)
 • Diefstal (joyriding, verduistering en oplichting)
 • Ruitschade en ruitbreuk
 • Botsing met loslopende dieren
 • Rellen
 • Natuurramp en natuurgeweld
 • Luchtvaartuigen

WA Volledig Casco

Naast een WA dekking kun een Volledig Casco dekking aan je verzekering toevoegen.

Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een aanvullende Volledig Casco dekking?

 • Als je auto nieuw is of jonger dan 6 jaar

Hierbij enkele voorbeelden van gedekte schade(s) die in de voorwaarden van een Volledig Casco verzekering aan de orde zijn:

 • Schade aan je voertuig die jezelf veroorzaakt hebt
 • Brand (explosie, zelfontbranding of blikseminslag)
 • Diefstal (joyriding, verduistering en oplichting)
 • Ruitschade en ruitbreuk
 • Botsing met loslopende dieren
 • Rellen
 • Natuurramp en natuurgeweld
 • Luchtvaartuigen
 • Botsen, stoten, slippen, omslaan
 • Te water of van de weg raken
 • Overstroming
 • Vandalisme
 • Ander van buiten komende onheilen

Andere aanvullende dekkingsmogelijkheden zijn

 • Ongevallen inzittenden
 • Schade inzittenden
 • Verkeersrechtsbijstand
 • Vrije keuze herstelbedrijf
 • Pechhulp
 • Accessiores
 • Nieuwwaarderegeling

Ongevallen inzittenden

 • Biedt een vergoeding aan de personen (of nabestaanden) die met je meerijden en die overlijden en/of blijvend invalide raken als gevolg van een verkeersongeval

Schade inzittenden

 • Biedt een vergoeding van kosten voor persoonlijke en materiële schade tijdens een ongeval

Verkeersrechtsbijstand

 • Biedt juridische hulp na een ongeluk voor jezelf en je gezinsleden
 • Als je verkeer al meeverzekerd hebt op je particuliere rechtsbijstandsverzekering, dan hoef je deze dekking niet aanvullend af te sluiten

Vrije keuze herstel

 • Zorgt ervoor dat er geen extra eigen risico aanwezig is als de herstelwerkzaamheden bij een niet bij de verzekeringsmaatschappij aangesloten herstelbedrijf worden verricht

Pechhulp

 • Biedt hulp bij pech met je auto en zorgt voor eventueel vervangend vervoer wanneer dit nodig is
 • Hulp in je woonplaats en of huisadres worden niet standdaard aangeboden bij Pechhulp
 • Niet iedere maatschappij biedt deze aanvullende dekking aan
 • Pechhulp en vervangend vervoer kun je ook opnemen in de dekking van je reisverzekering

Nieuwwaarderegeling

 • Meer dan de helft van de verzekeraars heeft een nieuwwaarderegeling van één jaar
 • Dat betekent dat je een vergoeding krijgt als je binnen een jaar je auto total loss rijdt of als hij gestolen wordt
 • Bij veel verzekeringen geldt de nieuwwaarderegeling alleen als je de eerste eigenaar van de auto bent
 • Sommige autoverzekeringen bieden standaard een nieuwwaarderegeling van twee jaar aan
 • In ruil voor een hogere premie kun je ook kiezen voor een nieuwwaarderegeling tot bijvoorbeeld 3 jaar.
 • Er geldt vaak een maximum bedrag

Waarvan is de premie voor een autoverzekering afhankelijk?

Bij het bepalen van een premie schat een verzekeraar in hoe groot het risico is dat je schade veroorzaakt of krijgt. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premie.

De volgende factoren van belang op de uiteindelijke premie van je autoverzekering:

 • Het type auto
 • Het gewicht en de snelheid van de auto
 • De waarde van je auto (een hoge dag- en of cataloguswaarde)
 • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt
 • De leeftijd van de bestuurder (*)
 • Je opgebouwde schadevrije jaren
 • Of je een onregelmatig betalingsverleden hebt gehad bij eerdere autoverzekeringen
 • De dekking die je voor je auto kiest (WA, WA Beperkt Casco, WA Volledig Casco)
 • Gekozen aanvullende dekkingen
 • Het gekozen eigen risico

(*) (als de bestuurder jonger is dan 24 en of ouder dan 60 jaar is, is het risico hoger en is er een hogere premie van toepassing)

Schadevrije jaren

De premie van je autoverzekering is afhankelijk van je schadevrije jaren die je hebt opgebouwd. Daarnaast zijn de schadevrije jaren ook belangrijk voor de acceptatie door een verzekeraar.

Je opgebouwde schadevrije jaren en royementsgegevens worden vastgelegd in Roy-Data. Het is belangrijk dat de verzekeraar bij opzegging van een autoverzekering de royements gegevens doorgeeft in Roy-Data.

Negatieve schadevrije jaren

Als je negatieve schadevrije jaren hebt opgebouwd zal een verzekeraar omdat het risico te groot is voor de maatschappij je niet accepteren.

Soms zal een verzekeraar je wel accepteren, maar dan zullen er bijvoorbeeld een aantal uitzonderingen zijn:

 • Opslag op je premie
 • Aanpassing van de bestaande voorwaarden
 • Een hoger eigen risico
 • Slechts een WA dekking mogelijk voor je auto

Onze toegevoegde waarde als je negatieve schadevrije jaren opgbouwd hebt

Als je problemen ondervindt met acceptatie, dan bieden wij je hulp aan om naar de mogelijkheden te kijken. Wellicht kunnen we toch een passende verzekeraar voor je te vinden die je auto wil verzekeren.

Tweede gezinsautoregeling

Wat houdt een tweede gezinsautoregeling in?

 • Veel verzekeraars bieden een 'tweede gezinsautoregeling' waarmee je gezinslid met de tweede gezinsauto meelift op de no-claim korting van de eigenaar van de eerste gezinsauto
 • Een schade met 1 van de 2 gezinsauto's heeft geen effect op de no-claimkorting (premiekorting) van de andere gezinsauto

Wat zijn de voordelen van een tweede gezinsautoregeling?

 • Premievoordeel op je autoverzekering
 • Het premievoordeel is echter niet zo hoog als zowel de eerste als tweede gezinsauto al een hoge no-claim korting heeft

Welke (specifieke) informatie is er nodig voor advies / bemiddeling?

 • Wat is het kenteken van je auto?
 • Wat is de meldcode?
 • Wat is de kilometerstand van je auto?
 • Wat is het aantal kilometers dat er per jaar gereden wordt?
 • Heeft de auto een alarminstallatie?
 • Welke dekking is er gewenst: WA, WA beperkt casco, WA casco allrisk
 • Wat is het aantal veroorzaakte/geleden schades? Zo ja, wanneer was de laatste schade?
 • Wat is het aantal schadevrije jaren? 
 • Wat is het aantal jaren dat de bestuurder in het bezit is van zijn of haar rijbewijs?
 • Wie is de regelmatige bestuurder van de auto?
 • Is er een tweede gezinsauto die meeverzekerd dient te worden?
 • Indien van toepassing de lopende polis van je autoverzekering