De Motorverzekering

De Motorverzekering

Onze toegevoegde waarde

Onze kennis en ervaring op het gebied van motorverzekeringen is ruim en het is zinvol (door de wijzigingen in voorwaarden en premies van verzekeraars) je motorverzekering eens in de zoveel tijd te vergelijken. Er is namelijk vaak een verbetering mogelijk!

Wat bieden wij je aan:

 • Wij brengen de huidige situatie in beeld
 • Wij vergelijken je huidige motorverzekering op basis van voorwaarden en premie met alle andere verzekeringen
 • We selecteren de best passende verzekeraar die bij je behoefte past
 • Wij bemiddelen de aanvraag voor je
 • Heb je schade of moeten er polis-aanpassingen gedaan worden, dan verzorgen wij dit voor je

Welke dekkingen zijn er?

 • WA
 • WA Beperkt Casco
 • WA Volledig Casco

WA

Een WA-verzekering voor de motor is verplicht voor iedere eigenaar van een motorvoertuig in Nederland. Zodra de motor op je naam staat, ben je verplicht hiervoor minimaal een WA-verzekering af te sluiten.

Wat voor dekking biedt een WA verzekering?

 • Deze verzekering vergoedt de schade die jij als bestuurder van je motor aan een ander toebrengt

WA Beperkt Casco

Naast een WA dekking kun een Beperkt Casco dekking aan je verzekering toevoegen.

Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een aanvullende Beperkt Casco dekking?

 • Als je motor tussen de 6 en 10 jaar oud is

Hierbij enkele voorbeelden van gedekte schade(s) die in de voorwaarden van een Beperkt Casco verzekering aan de orde zijn:

 • Brand (explosie, zelfontbranding of blikseminslag)
 • Diefstal (joyriding, verduistering en oplichting)
 • Botsing met loslopende dieren
 • Rellen
 • Natuurramp en natuurgeweld
 • Luchtvaartuigen

WA Volledig Casco

Naast een WA dekking kun een Volledig Casco dekking aan je verzekering toevoegen.

Wanneer kies je bijvoorbeeld voor een aanvullende Volledig Casco dekking?

 • Als je motor nieuw is of jonger dan 6 jaar

Hierbij enkele voorbeelden van gedekte schade(s) die in de voorwaarden van een Volledig Casco verzekering aan de orde zijn:

 • Schade aan je motor die jezelf veroorzaakt hebt
 • Brand (explosie, zelfontbranding of blikseminslag)
 • Diefstal (joyriding, verduistering en oplichting)
 • Botsing met loslopende dieren
 • Rellen
 • Natuurramp en natuurgeweld
 • Luchtvaartuigen
 • Botsen, stoten, slippen, omslaan
 • Te water of van de weg raken
 • Overstroming
 • Vandalisme
 • Ander van buiten komende onheilen

Andere aanvullende dekkingsmogelijkheden zijn

 • Ongevallen opzittenden
 • Schade opzittenden
 • Verkeersrechtsbijstand
 • Uitrusting (helm en kleding)

Ongevallen opzittenden

 • Biedt een vergoeding aan de personen (of nabestaanden) die met je meerijden en die overlijden en/of blijvend invalide raken als gevolg van een verkeersongeval

Schade opzittenden

 • Biedt een vergoeding van kosten voor persoonlijke en materiële schade tijdens een ongeval

Verkeersrechtsbijstand

 • Biedt juridische hulp na een ongeluk voor jezelf en je gezinsleden
 • Als je verkeer al meeverzekerd hebt op je particuliere rechtsbijstandsverzekering, dan hoef je deze dekking niet aanvullend af te sluiten

Uitrusting

 • Biedt een vergoeding van kosten voor materiële schade zoals een helm en of kleding tijdens een ongeval

Waarvan is de premie voor een motorverzekering afhankelijk?

Bij het bepalen van een premie schat een verzekeraar in hoe groot het risico is dat je schade veroorzaakt of krijgt. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premie.

De volgende factoren van belang op de uiteindelijke premie van je motorverzekering:

 • Het type motor
 • Het gewicht en de snelheid van de motor
 • De waarde van je motor (een hoge dag- en of cataloguswaarde)
 • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt
 • De leeftijd van de bestuurder (*)
 • Je opgebouwde schadevrije jaren
 • Of je een onregelmatig betalingsverleden hebt gehad bij eerdere verzekeringen
 • De dekking die je voor je motor kiest (WA, WA Beperkt Casco, WA Volledig Casco)
 • Gekozen aanvullende dekkingen
 • Het gekozen eigen risico

(*) (als de bestuurder jonger is dan 24 en of ouder dan 60 jaar is, is het risico hoger en is er een hogere premie van toepassing)

Schadevrije jaren

De premie van je motorverzekering is afhankelijk van je schadevrije jaren die je hebt opgebouwd. Daarnaast zijn de schadevrije jaren ook belangrijk voor de acceptatie door een verzekeraar.

Je opgebouwde schadevrije jaren en royementsgegevens worden vastgelegd in Roy-Data. Het is belangrijk dat de verzekeraar bij opzegging van een motorverzekering de royements gegevens doorgeeft in Roy-Data.

Negatieve schadevrije jaren

Als je negatieve schadevrije jaren hebt opgebouwd zal een verzekeraar omdat het risico te groot is voor de maatschappij je niet accepteren.

Soms zal een verzekeraar je wel accepteren, maar dan zullen er bijvoorbeeld een aantal uitzonderingen zijn:

 • Opslag op je premie
 • Aanpassing van de bestaande voorwaarden
 • Een hoger eigen risico
 • Slechts een WA dekking mogelijk voor je motor

Onze toegevoegde waarde als je negatieve schadevrije jaren opgbouwd hebt

Als je problemen ondervindt met acceptatie, dan bieden wij je hulp aan om naar de mogelijkheden te kijken. Wellicht kunnen we toch een passende verzekeraar voor je te vinden die je motor wil verzekeren.

Welke (specifieke) informatie is er nodig voor advies / bemiddeling?

 • Wat is het kenteken van de motor?
 • Wat voor uitvoering is het?
 • Wat is voor merk motor is het?
 • Wat zijn het bouwjaar en de maand van je motor?
 • Welke dekking is er gewenst: WA, WA beperkt casco, WA casco allrisk?
 • Wat is de kilometerstand van je motor?
 • Wat voor slot heeft je motor?
 • Staat de motor in een afgesloten ruimte, of buiten?
 • Ben je in het bezit van een VRO certificaat/erkend rijvaardigheidsbewijs?
 • Wat is het aantal kilometers dat er per jaar gereden wordt? 
 • Wat is het aantal veroorzaakte/geldeden schades? Zo ja, wanneer was de laatste schade?
 • Wat is het aantal schadevrije jaren? 
 • Wat is het aantal jaren dat je in het bezit is van je rijbewijs?