De rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering

Wat is het?

Een rechtsbijstandverzekering zorgt ervoor dat juridische kosten worden vergoed door de verzekeraar. Steeds vaker ontstaan geschillen die voor de rechter worden uitgevochten, omdat een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt.

Waarom is het verstandig? 

De kosten van een advocaat zijn fors. Tarieven van € 200,= per uur of meer zijn gebruikelijk. Een rechtszaak kost al snel 12 tot 16 uur. Door een verzekering af te sluiten voorkom je dat je wordt geconfronteerd met deze hoge onvoorziene kosten. Daarnaast heb je ook ondersteuning als je op een andere manier je recht wil of moet halen. 

Is het verplicht?

Nee, een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht

Waarvan is de premie afhankelijk?

De premie is vooraf afhankelijk van de gezinssamenstelling en de modules die je kiest.

Welke modules zijn er? 

 • Verkeersconflicten. 
 • Conflicten met pleziervaartuigen
 • Consumentenconflicten
 • Woonconflicten (met / zonder burenrecht)
 • Inkomensconflicten
 • Fiscale en vermogensconflicten
 • Mediation bij echtscheiding

Niet alle modules zijn bij iedere verzekeraar beschikbaar. 

Toelichting op modules

Hieronder een beknopte uitleg wat er binnen een bepaalde module verzekerd is. In de voorwaarden van de verzekering staat wat er precies verzekerd is. Onderstaande informatie is vooral bedoeld om een keuze te maken met betrekking tot de gewenste dekking op de rechtsbijstandverzekering. Wij geven tijdens het adviesgesprek desgewenst meer uitleg over wat er binnen de modules valt.  Ook bieden we altijd een offerte vooraf aan, zodat je precies kunt lezen wat er gedekt is. 

Verkeersconflicten

 • Dekking bij problemen als gevolg van deelnemen aan het verkeer te land, te water of in de lucht

Conflicten met pleziervaartuigen

 • Dekking bij problemen als gevolg van deelnemen aan het verkeer met een pleziervaartuig

Consumentenconflicten

 • Verhalen van schade, waarvoor iemand anders aansprakelijk is.
 • Contracten: problemen n.a.v. het kopen of huren van een artikel of geleverde product / dienst
 • Overheid: persoonlijke conflicten met de overheid (niet fiscaal)
 • Personen en familierecht: Problemen bij nalatenschappen en adoptie
 • Echtscheiding: vaak uitgesloten of zeer beperkt gedekt
 • Strafzaken: Wanneer er een beschuldigiging is van een strafbaar feit, m.u.v. opzet

Woonconflicten (met / zonder burenrecht)

 • Alle geschillen m.b.t. wonen, zoals koop- en huurgeschillen
 • Conflicten met aannemer of gemeente
 • Geschillen met buren, bijvoorbeeld over de schutting

Inkomensconflicten

 • Problemen op het werk, bijvoorbeeld bij reorganisatie / ontslag
 • Problemen met pensioen
 • Conflicten met uitkeringsinstellingen

Fiscale en vermogensconflicten

 • Geschillen met de belastingdienst
 • Vanaf het moment dat de zaak dienst voor de Nederlandse belastingrechter (beroepsfase)
 • Geschillen over de aan- en verkoop van aandelen, obligaties en opties in Nederland

Mediation bij echtscheiding

 • Hulp door middel van een mediator bij echtscheiding bij beëindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap
 • Voorwaarde: minimaal 3 jaar gehuwd en minimaal 3 jaar verzekerd

Welke (specifieke) informatie is er nodig voor advies / bemiddeling?

 • Welke modules zijn er gewenst? 
 • Zijn er thans lopende conflicten? Let op: deze zijn vaak uitgesloten van dekking!

Onze praktijk (2018)

Het afgelopen jaar zijn we veelvuldig gevraagd of er een rechtsbijstandverzekering was. En of hier een beroep op gedaan kon worden.

Een aantal relaties van ons had er niet voor gekozen om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten. We hebben hen moeten mededelen dat zij geen beroep op een dekking konden doen.

Het is ons opgevallen dat het relatief vaak is gebeurd dat mensen die geen rechtsbijstandverzekering hebben afgesloten, terwijl deze wel was geoffreerd, navraag deden.

Onze conclusie is dat op enig moment er een (weloverwogen?) keuze is gemaakt, maar dat op termijn het niet meer duidelijk is, zelf, wat er is besloten.

Onderstaande situaties hebben we gemeld gekregen

 • Aansprakelijkstelling vanwege het onschuldig uithalen van een grap, met letselschade als gevolg
 • Een geschil met een werkgever over het functioneren
 • Een geschil over meldingsplicht met de koper van de voormalige woning
 • Schade aan een vloer, vanwege een defect aan een luchtbevochtigingsapparaat
 • Problemen met het ontvangen van een betaalde borgsom aan een verhuurder
 • Een geschil met een voormalig opdrachtgever in verband met een vroegere opdracht
 • Een geschil over schade ontstaan door een auto die niet op de handrem stond
 • Een geschil met de werkgever vanwege slechte sfeer / arbeidsomstandigheden
 • Een geschil over te laat, onvolledig, anders, verkeerd leveren en plaatsen van een keuken
 • Een geschil over de invloed van de wortels van een boom die schade zou veroorzaken

Deze meldingen zijn alle in 2018 gedaan. Een aantal relaties kon gebruik maken van de dekking van hun verzekering. Een aantal andere relaties heeft zelf kosten moeten maken voor hun belangenbehartiging. Steevast is dan het antwoord: “Had ik maar….”. En de kosten waren niet gering voor juridisch advies, € 240,= per opgestelde brief door de juridische dienstverlener.

De conclusie is dat je nooit weet of je in een geschil belandt. Of met wie. En wanneer. Feit is dat de financiële gevolgen fors kunnen zijn. Het moeten inhuren van een advocaat is erg duur. Het uurtarief van een advocaat is ongeveer gelijk aan de gemiddelde jaarpremie van een rechtsbijstandverzekering.

Met deze voorbeelden willen we onze relaties (nogmaals) benadrukken dat een rechtsbijstandverzekering verstandig is om af te sluiten. In je recht staan, gelijk hebben wil niet altijd zeggen dat je gelijk krijgt. En dan is ondersteuning meer dan welkom.

We brengen graag een offerte uit voor een rechtsbijstandverzekering. De kosten die je per maand betaalt moet je zien als een doorlopend abonnement op ondersteuning op rechtsgebied. Je kunt er ook voor kiezen om wanneer een incident zich voordoet de kosten voor lief te nemen. De praktijk leert dat in dergelijke situaties de te betalen kosten vaak meer is jarenlange premiebetaling. Waar voel je je jezelf prettig bij?

Wanneer je een rechtsbijstandverzekering hebt, dan is het ook mogelijk om juridisch advies in de winnen bij de verzekeraar. Voorkomen van geschillen is altijd beter dan deze moeten uitvechten.

Gesubsidieerde bijstand

Alleen wanneer je voldoet aan de eisen qua inkomen en vermogen kun je tegen een geringe vergoeding bijstand krijgen. Hieronder zie je wat de geldende bedragen zijn voor dit jaar (2019).

Rechtsbijstand via een vakbond

Vakbonden verlenen ook juridische ondersteuning aan hun leden bij problemen met werk en uitkering. Nu is de dekking van een rechtsbijstandverzekering via de Vakbond niet hetzelfde als een particuliere rechtsbijstandverzekering.

Hierbij geven we je inzicht in de belangrijkste verschillen tussen een rechtsbijstandverzekering via de Vakbond en een particuliere rechtsbijstandverzekering via een Verzekeraar:

 • Gezinsleden krijgen niet automatische juridische bijstand bij een rechtsbijstandverzekering via de Vakbond 
 • In arbeids- of inkomensgeschillen waarbij een advocaat verplicht is, mag je bij een rechtsbijstandverzekering via de Vakbond waarschijnlijk niet zelf kiezen
 • Bij een particuliere rechtsbijstandverzekering heb je recht op een vrije advocaatkeuze. als je dit wilt (het bedrag kun je zelf kiezen)
 • De opzegtermijnen bij een rechtsbijstandverzekering via de Vakbond zijn langer
 • Bij een rechtsbijstandverzekering via de Vakbond kun je de volgende modules niet aanvullend verzekeren: Consument en Wonen, Verkeer, Fiscaal en Vermogen en Mediation 

Wijziging DAS Rechtsbijstandverzekering

Omdat een aantal producten van DAS verouderd zijn, Is Voogd & Voogd onlangs begonnen met het converteren naar twee andere producten: Voogd Particuliere Rechtsbijstand en DAS Particulieren Totaal. Met de overgang naar een nieuw product is zoveel mogelijk rekening gehouden met de dekking en premie van het ‘oude’ product. In een prolongatiebrief is ook een overzicht gegeven van de verschillen tussen beide producten.

De DAS Rechtsbijstandverzekeraar heeft zijn assortiment uitgebreid met de DAS Totaal Particulier.

DAS Totaal Particulier

Welke modules zijn er mogelijk om af te sluiten in een DAS Totaal Particulier

 1. Wonen
 2. Verkeer
 3. Gezondheid
 4. Werk en Inkomen
 5. Familie en Relatie
 6. Fiscaal en Vermogen
 7. Mediation
 8. Statutair directeur
 9. Verhuur onroerend goed

Kenmerken

 • Voor de gezinssamenstelling alleenstaande geldt een premiekorting van 10%
 • Je kunt kiezen voor een vrijwillige eigen bijdrage van € 100,=, € 300,= of € 500,=, waardoor je korting op je premie hebt

Wijziging a.s.r. Rechtsbijstandverzekering

De voorwaarden zijn per 1 januari 2020 verbeterd. In het prolongatiebericht van februari 2020 worden onze klanten hierover geïnformeerd.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Je krijgt nu standaard juridische hulp tot € 5.000,= per jaar bij geschillen over goederen en diensten die als privépersoon worden aangeboden bij deeleconomieplatformen zoals Airbnb of Peerby

 • Als de tegenpartij na een toegebrachte schade niet in staat is om deze schade te vergoeden, is de vergoeding verhoogd naar € 2.000,= (was € 175,=). Het minimale bedrag (Franchise) om voor vergoeding in aanmerking te komen is vervallen

 • Uitwonende kinderen zijn standaard verzekerd als zij een dagstudie in het buitenland volgen

 • Bij een conflict over alimentatie is er alleen dekking als het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 3 jaar heeft geduurd en de keuzedekking Fiscaal en vermogen langer dan 3 jaar is meeverzekerd

 • Als je de keuzedekking Verkeer en Eigen motorrijtuigen hebt meeverzekerd, dan krijg je als klant juridische hulp bij conflicten over sleep- of stallingsovereenkomsten van je motorrijtuig