Schadevrije jaren bij motorvoertuigverzekeringen

Schadevrije jaren bij motorvoertuigverzekeringen

Bij een offerte voor een motorvoertuigverzekering, zoals een autoverzekering, motorverzekering of brommer / scooterverzekering moeten we aangeven wat het aantal schadevrije jaren is. 

Wij vragen om dit vast te stellen de meest recente polis op. Daar staat het aantal schadevrije jaren op vermeld. Bij het maken van een nieuwe offerte tellen we, afhankelijk van waar we ons bevinden ten opzichte van het afgeven van de vorige polis 1 jaar bij op. 

Wij weten niet wat de nieuwe premie wordt bij de huidige verzekeraar, bij het nieuwe polisjaar. Enerzijds kan er sprake zijn van een extra schadevrij jaar en daarom een korting. Anderzijds zien we dat vrijwel alle verzekeraars de premies verhogen van hun verzekeringen vanwege een toegenomen schadelast. 

Het maken van een berekening op basis van het juiste aantal schadevrije jaren is belangrijk. De verzekeraar controleert, al dan niet op basis van steekproeven, of het aantal schadevrije jaren goed is doorgegeven. Als het aantal lager blijkt te zijn, dan wordt de premie herberekend. Deze gaat dan omhoog. Andersom geldt het overigens ook: wanneer blijkt dat er meer schadevrije jaren zijn, dan krijg je een lagere premie. 

Het aantal schadevrije jaren kun je opvragen. Hier vind je de link