Schadeverzekeringen particulieren | Wat wij doen

Schadeverzekeringen particulieren | Wat wij doen

Het is van groot belang je risico’s in beeld te hebben en je te verzekeren voor de risico’s die je niet kunt opvangen uit eigen middelen. Al zijn er eigen middelen, dan wil je deze het liefst niet op het spel zetten. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Door je goed te verzekeren voorkom je dat je bezittingen, zoals je spaargelden of je woning in gevaar komen.

Hieronder kun je lezen wat wij doen in het kader van advisering en bemiddeling. Ook lees je hoe wij werken en hoe we ervoor zorgen dat je het best passende pakket krijgt. Verder geven we ook uitleg over een aantal andere gerelateerde onderwerpen.

Inventarisatie

We brengen in beeld wat de wensen zijn ten aanzien van zekerheid. Wij vinden het van groot belang dat de gevolgen van het zich voordoen van een ongedekte gebeurtenis bekend zijn. Door dit inzicht wordt het nut en vaak ook de noodzaak tot het hebben van bepaalde verzekeringen duidelijk. 

We brengen in beeld welke verzekeringen er al lopen om te voorkomen dat er dubbele verzekeringen worden afgesloten of dat er gaten zitten in de dekking. Door alle verzekeringen bij ons onder te brengen voorkomen we deze gevaren.

Op basis van de overige in het klantdossier aanwezige gegevens wordt een concept uitgewerkt van een mogelijk passend verzekeringspakket. De keuzes worden telefonisch besproken en de uitgangspunten worden getoetst aan de eigen wensen en eisen.

Advisering

In een gesprek met onze verzekeringsspecialist  (dat vaak telefonisch plaatsvindt) wordt besproken wat wij adviseren op basis van inventarisatiegegevens. Daarnaast geven we ook aan wat onze bevindingen zijn met betrekking tot eventuele lopende verzekeringen. Wij kunnen zeer veel verzekeraars met elkaar vergelijken op basis van premies, maar ook op basis van kwaliteit. Wij zullen de keuze voor een bepaalde partij altijd onderbouwen.

Niet altijd is de goedkoopste verzekeraar de beste partij. Ons doel is altijd de beste prijs-kwaliteit aanbieden behorende bij de geuite wensen en eisen. Zie ook verder bij “onze toegevoegde waarde” later op deze pagina.

Bemiddeling

Wanneer de keuzes zijn gemaakt dan zullen wij de aanvraag digitaal verwerken. Wij werken samen met een volmacht kantoor dat zeer geautomatiseerd werkt, waardoor we snel weten of er sprake is van een definitieve acceptatie. Er is altijd vanaf het moment van aanvragen sprake van een voorlopige dekking, tenzij er direct een afwijzing volgt. Dit gebeurt zelden. Binnen 1 dag wordt er een e-mail ontvangen met daarin alle polis gegevens. Daarnaast krijg je toegang tot Mijn Polismap®. Dat is een online polismap waar ook al je polissen zichtbaar zijn en de voorwaarden te vinden zijn. Mijn Polismap® moet eenmalig geactiveerd worden, waarbij een eigen wachtwoord kan worden gekozen.

Nazorg

Wij bieden gedurende de looptijd ondersteuning op het gebied van de afgesloten verzekeringen. Denk hierbij aan het begeleiden van een schademelding of het aanpassen van de dekking door wijzigingen in de gezinssituatie. Lees verder voor meer achtergronden over wat wij precies doen.

Overige informatie

Voorbereiding op advies

Wij willen graag de volgende gegevens ontvangen met betrekking tot lopende verzekeringen ter voorbereiding op het advies

 • Meest recent polisblad met voorwaarden lopende verzekeringen
 • Opgave schadeverleden

Volmacht kantoor

Omdat wij ook op het gebied van schadeverzekeringen onafhankelijk willen adviseren hebben we ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij het volmacht kantoor Voogd & Voogd. Een volmachtkantoor mag namens de verzekeraars waarvan er een volmacht is verkregen verzekeringen verstrekken voor diens rekening en risico. Volmachtkantoren zorgen ervoor dat verzekeraars en bemiddelaars elkaar op een efficiënte manier kunnen vinden. Voogd & Voogd heeft zeer veel volmachten en heeft vele jaren prijzen gewonnen voor de wijze waarop zij hun processen hebben ingericht. Daarnaast zijn zij ook innovatief met Mijn Polismap® en de Polismap App.

Een aantal kenmerken van Voogd & Voogd zijn:

 • Volmachtkantoor waarbij veel verzekeraars bereikbaar zijn
 • Samenstelling van pakket uit meerdere verzekeringen van meerdere verzekeraars mogelijk
 • Onafhankelijk
 • Werkt volledig digitaal
 • Biedt polis aan na acceptatie
 • Aanbieder van Mijn Polismap® (online)
 • Aanbieder van Mijn Polismap® (app)
 • Ook elders lopende verzekeringen in te voeren in eigen omgeving
 • Altijd en overal ter wereld actueel inzicht in de polisgegevens
 • Altijd en overal ter wereld actueel inzicht in de de voorwaarden
 • Zelf wijzigingen doorvoeren mogelijk
 • Zelf aanvullende verzekeringen afsluiten
 • Geen papieren polismap meer met verouderde polisbladen en voorwaarden
 • Producten onder eigen naam beschikbaar
 • Digitaal schade melden en afhandelen; schademelding gaat via Mijn Polismap®
 • Schadedocumenten kunnen digitaal worden aangeboden
 • Alle verzekeringen op 1 polis
 • Eenmalige poliskosten
 • Verzekeringskaarten van verzekeringen kun je hier vinden

Offerte en slotvragen

Wanneer de offerte wordt verzonden dan moet deze goed worden doorgelezen. Er staat een flink aantal vragen op die wij alvast hebben beantwoord. Deze gaan bijvoorbeeld over het verzekeringsverleden. Het is van groot belang om bij de aanvraag van een verzekering eerlijk te zijn om geen problemen achteraf te krijgen. Verzwijging kan leiden tot registratie in het frauderegister. Nadat je de ingevulde antwoorden hebt gecontroleerd en per e-mail hebt bevestigd wordt de offerte aangevraagd.

Verzekeringskaarten

Wil je in een oogopslag zien wat de belangrijkste kenmerken van een verzekering zijn? Bekijk dan de Verzekeringskaart! Elke verzekeraar heeft voor veelvoorkomende verzekeringen zulke verzekeringskaarten op zijn site staan. Hierop kun je gemakkelijk zien wat wel en wat niet gedekt is op de polis. Hoe werkt de Verzekeringskaart? Bekijk daarvoor dit filmpje onder aan deze pagina

Digitale polis

Er wordt één verzamelpolis aangemaakt voor de gekozen verzekeringen. Deze wordt digitaal verstrekt en verzonden naar het opgegeven e-mailadres tezamen met alle van toepassing zijnde voorwaarden. Deze zijn ook digitaal inzichtelijk binnen de eigen omgeving

Kosten

Er worden eenmalig poliskosten in rekening gebracht. Daarnaast zijn er kosten per incasso. De premie, de eenmalige kosten, de doorlopende kosten en de assurantiebelasting staan zeer duidelijk op de offerte vermeld.

Mijn Polismap®

Voogd & Voogd heeft Mijn Polismap®. Dit is een online polismap met altijd actuele polisgegevens en –voorwaarden. Deze kun je altijd en overal benaderen. Bijvoorbeeld handig als je op vakantie bent en iets wil weten over je doorlopende reisverzekering. Ook wanneer er elders lopende verzekeringen zijn dan zijn deze (handmatig) toe te voegen. Zo is een papieren polismap overbodig geworden. Hier worden geen aanvullende kosten in rekening gebracht.

Een aantal kenmerken van Mijn Polismap® zijn:

 • Ook elders lopende verzekeringen in te voeren in omgeving
 • Altijd en overal te wereld actueel inzicht in de polisgegevens
 • Altijd en overal te wereld actueel inzicht in de juiste voorwaarden
 • Zelf wijzigingen doorvoeren
 • Zelf aanvullende verzekeringen afsluiten
 • Geen papieren polismap meer met verouderde polisbladen en voorwaarden
 • Digitaal schade melden en afhandelen
 • Schadedocumenten kunnen digitaal worden aangeboden
 • Overzichtelijk

Polismap-app

Er is ook een app beschikbaar waarin alle polisgegevens terug te vinden zijn.

Hulp bij opzeggen elders lopende verzekeringen

Wanneer je al verzekeringen hebt lopen, dan helpen wij waar mogelijk met duidelijke instructies wat er met deze verzekeringen gedaan moet worden en hoe. Denk aan het ter beschikking stellen van informatie zodat de verzekering tijdig kan worden opgezegd. Opzegging moet altijd zelf worden gedaan wanneer wij geen bemiddelaar zijn geweest van een polis.

Intermediairwijziging

Het is mogelijk reeds lopende verzekeringen over te voeren naar ons. Alleen wanneer deze al via Voogd & Voogd lopen is intermediairwijziging mogelijk. Dit heeft te maken met het feit dat zij werken met een volmacht. Zo kan het gebeuren dat wij dezelfde verzekeraar adviseren, maar dat er toch sprake is van een overstap. Van de verzekeraar rechtstreeks naar het volmachtkantoor.

Onze vergoeding

Wij berekenen geen directe advies- en bemiddelingskosten op het gebied van schadeverzekeringen. Wij ontvangen van de verzekeraar, via het volmachtkantoor, een doorlopende provisie op basis van de betaalde premie. 

Garantie tegen onderverzekering

Bij de opstal- en inboedelverzekering maken wij gebruik van een door het Verbond van Verzekeraars gehanteerd model. Dit heet een waardemeter. Door deze in te vullen komt er een bedrag uit op basis van gemiddelden. Hier is een volledige specificatie en waardering van de inboedel of taxatie van de herbouwwaarde niet nodig. Er is dan sprake van een garantie tegen onderverzekering.

Wat verwachten wij van onze klanten?

Het is belangrijk om altijd eerlijk te zijn en alles te vertellen. Daarnaast moeten wijzigingen altijd tijdig worden gemeld. Verstrekte informatie moet goed worden doorgelezen. Denk hierbij aan productwijzers, de offerte en het aanvraagformulier, de slotvragen, de polis en de voorwaarden. Daarnaast moet een schadegeval zo snel mogelijk worden gemeld via Mijn Polismap®.

Onze toegevoegde waarde

Wij zorgen ervoor dat er achteraf geen verrassingen komen. Of dat iets toch niet verzekerd blijkt te zijn. Denk aan een buitenhuisdekking van apparatuur. Of eigen schuld. Of dat je aan er wordt ingebroken in je nieuwe woning en dat er geen dekking blijkt te zijn omdat die er alleen is wanneer een woning wordt bewoond.

En denk aan hogere eigen risico’s of beperkingen die er kunnen gelden wanneer je (in de buurt van) een grote stad woont. Een lagere premie is vaak mogelijk wanneer er een hoger eigen risico geldt of beperkingen in de dekking. Wij bespreken deze zaken.

Onze visie

Wij willen graag het aanspreekpunt zijn voor onze relaties voor alle financiële, fiscale, juridische en verzekeringstechnische vragen. Een veilige hypotheek of een mooi financieel plan kan snel waardeloos blijken te zijn wanneer er onverzekerde schade wordt geleden. Daarom behoren verzekeringen in onze optiek altijd thuis binnen een goed en volledig advies.