Het Calcasa-waarderapport (taxatierapport)

Het Calcasa-waarderapport (taxatierapport)

Wat is Calcasa?

Calcasa is een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed. Daarvoor heeft Calcasa een ‘Automated Valuation Model’ ontwikkeld waarmee alle individuele woningen in Nederland worden gewaardeerd. In wezen verschilt de werking van het model weinig van de manier waarop een taxateur te werk gaat. Alleen is deze methode geautomatiseerd en online beschikbaar zodat snel en efficiënt de waarde van één of meerdere woningen kan worden bepaald. Het model is uniek door zijn hoge dekkingsgraad en nauwkeurigheid.

Hoe bepaalt Calcasa de marktwaarde van een woning?

De marktwaarde van een woning wordt bepaald middels het geautomatiseerde rekenmodel van Calcasa. Het rekenmodel maakt gebruik van een zeer uitgebreide en betrouwbare database met jarenlange gegevensreeksen over woningprijzen, woningkenmerken en woonomgevingen. Met behulp van geavanceerde statistische methoden en technieken wordt een modeltaxatiewaarde berekend op basis van gerealiseerde verkoopprijzen uit de directe omgeving.

Kan Calcasa alle onderpanden waarderen?

Nee, Calcasa kan alleen een waarde bepalen voor woningen. Vastgoed objecten met een (gedeeltelijke) niet-woonfunctie worden niet door Calcasa gewaardeerd. Verder wordt (online) alleen een waardering afgegeven als Calcasa de betreffende woning met voldoende betrouwbaarheid kan waarderen. Daardoor kan het voorkomen dat geen waardering mogelijk is voor een unieke woning of een woning met weinig vergelijkbare referentie verkopen.

Waarom is voor sommige onderpanden toch een regulier taxatierapport nodig?

Het achterwege laten van een traditionele taxatie is mogelijk wanneer Calcasa de betreffende woning met voldoende betrouwbaarheid kan waarderen én de hoogte van de waardering van het onderpand valt binnen de door geldverstrekker gestelde normen. Indien dit niet het geval is, dan wordt het reguliere proces gevolgd en is een traditionele taxatie of WOZ-verklaring vereist. 

Wat is het verschil met een regulier taxatierapport?

Beide methodes hebben voor-en nadelen.

Een geautomatiseerde waardebepaling van Calcasa heeft als voordeel dat deze sneller (real-time) en goedkoper kan worden uitgevoerd. Verder kan, door de automatisering, alle relevante informatie worden meegenomen bij de taxatie. Zo heeft Calcasa bijvoorbeeld informatie beschikbaar over alle 4,5 miljoen woningverkopen sinds 1993. Daarbovenop zijn de Calcasa waardebepalingen objectief en kan de betrouwbaarheid van de waardebepaling vooraf worden ingeschat.

Een taxateur heeft het voordeel dat hij/zij de woning fysiek kan bezichtigen. Daardoor kan een taxateur de kenmerken (bijvoorbeeld grootte van de woning en tuin) van de woning controleren, de staat van onderhoud beoordelen en eventuele bijzondere aspecten (uitzicht) meewegen. Een taxateur is tevens in staat om alle woningen te waarderen.

Is een Calcasa-waarderapport mogelijk voor een hypotheek met NHG?

Nee

Wanneer kan ik een Calcasa-waarderapport gebruiken?

Dit is afhankelijk van het beleid van de geldverstrekker. Steeds meer geldverstrekkers accepteren (onder voorwaarden) het rapport. Het rapport is vooral geschikt bij een lage financiering ten opzichte van de waarde van de woning.

Wat kost het rapport?

De kosten bedragen ongeveer € 25,=.

Hoe moet ik de kosten betalen?

De kosten moeten direct bij aanvraag worden voldaan door middel van Ideal.

Kan ik zelf een Calcasa-waarderapport opvragen?

Ja, dit kan. Echter, dit is een algemeen rapport. Wij beoordelen of een dergelijk rapport mogelijk is en helpen onze relaties bij het aanvragen en betalen van het juiste rapport.Zo hebben wij mogelijkheden om vooraf een inschatting te doen over de te verwachten waarde. Zo worden onnodige kosten voorkomen.

Hoe lang duurt het voordat je het rapport ontvangt?

Het rapport is na betaling direct beschikbaar?

Welke andere manieren zijn acceptabel voor de vaststelling van de waarde van mijn woning?

 • Een regulier taxatierapport
 • Een WOZ-beschikking

Welke geldverstrekkers gaan akkoord met een Calcasa-waarderapport? 

Dit zijn op dit moment (mei 2018), altijd onder eigen strikte voorwaarden:

 • ING
 • ABN AMRO
 • Florius

Wat zijn de voordelen van een Calcasa-waarderapport?

 • In sommige situaties kan een relatief duur taxatierapport achterwege blijven
 • Je hebt vrij snel een goede inschatting van de waarde van de woning
 • Indien de verstrekking t.o.v. de waarde van de woning relatief laag is, dan is dit eenvoudig te regelen

Wat zijn de nadelen van een Calcasa-waarderapport?

 • Niet ieder onderpand is geschikt
 • De waarde is niet altijd representatief
 • Niet iedere geldverstrekker accepteert een dergelijk rapport
 • De maximale verstrekking is vaak lager dan 100% van de vastgestelde waarde
 • Iedere geldverstrekker heeft eigen aanvullende eisen ten aanzien van het rapport
 • Niet in iedere situatie is het rapport acceptabel (verschikt per geldverstrekker)
 • Geldverstrekkers verplichten een rapport dat via de eigen ingang is aangevraagd

Hoe betrouwbaar is de vastgestelde waarde?

Voor een nauwkeurige berekening maakt het rekenmodel gebruik van woningtransacties in het verleden. Hoe meer transacties van goed vergelijkbare woningen hebben plaatsgevonden, hoe nauwkeuriger de waarde-indicatie zal zijn, doordat er veel vergelijkingsmateriaal beschikbaar is. Omdat het rekenmodel zich baseert op referentiewoningen in de straat en in de buurt, is het van belang dat de woning vergelijkbaar is met andere woningen in de omgeving. Gaat het om een incourante woning of om een woning met een sterk afwijkende staat van onderhoud of bijzondere ligging, dan zal de berekening minder nauwkeurig of niet mogelijk zijn. Dat geldt in zulke gevallen overigens ook voor een fysieke taxatie door een taxateur.