De Ongevallenverzekering

De Ongevallenverzekering

Onze toegevoegde waarde

Onze kennis en ervaring op het gebied van ongevallenverzekeringen is ruim en het is zinvol (door de wijzigingen in voorwaarden en premies van verzekeraars) je ongevallenverzekering eens in de zoveel tijd te vergelijken. Er is namelijk vaak een verbetering mogelijk!

Wat bieden wij je aan:

 • Wij brengen de huidige situatie in beeld
 • Wij vergelijken je huidige ongevallenverzekering op basis van voorwaarden en premie met alle andere verzekeringen
 • We selecteren de best passende verzekeraar die bij je behoefte past
 • Wij bemiddelen de aanvraag voor je
 • Heb je schade of moeten er polis-aanpassingen gedaan worden, dan verzorgen wij dit voor je

Wat is een ongevallenverzekering?

Een ongevallenverzekering voorziet je een uitkering als jezelf of één van je gezinsleden een ongeval overkomt. In een ongevallenverzekering kan je keuzes maken, welke risico’s je wil verzekeren en welke verzekerde som per rubriek noodzakelijk is.

Is het verplicht een ongevallenverzekering af te sluiten?

Nee, een ongevallenverzekering is niet verplicht.

Eindleeftijd

De ongevalleverzekering kent een maximale eindleeftijd. Vaak ligt deze leeftijd tussen de 70 en 75 jaar. De eindleeftijd is afhankelijk van de verzekeraar.

Dekkingsmogelijkheden

 • Overlijden
 • Blijvende invaliditiet

Aanvullende dekkingsmogelijkheden

 • Auto inzittenden
 • Motor opzittenden
 • Tandartskosten

Auto inzittenden

 • Biedt een vergoeding aan de personen (of nabestaanden) die met je meerijden en die overlijden en/of blijvend invalide raken als gevolg van een verkeersongeval.

Motor opzittenden

 • Biedt een vergoeding aan de personen (of nabestaanden) die met je meerijden en die overlijden en/of blijvend invalide raken als gevolg van een verkeersongeval.

Uitsluitingen

 • Gevaarlijke sporten
 • Fraude en opzet
 • In de voorwaarden verder genoemde zaken

Gliedertaxe

De ongevallenverzekering maakt gebruik van de Gliedertax. De Gliedertaxe Is een tabel die vaststeld wat de mate van blijvende invaliditeit is naar aanleiding van je ongeval. In deze tabel staat voor bepaalde lichaamsdelen, welk percentage van het verzekerde bedrag je ontvangt na een ongeval.

Waarvan is de premie voor een ongevallenverzekering afhankelijk?

 • Je (gezins)situatie
 • De verzekerde sommen
 • Gekozen aanvullende dekkingen
 • Je leeftijd

Welke (specifieke) informatie is er nodig voor advies / bemiddeling?

 • Je gezinssituatie
 • Je verzekeringsbehoefte
 • Indien aanwezig de polis en zijn voorwaarden van je lopende verzekering
 • Indien van toepassing een overzicht van de door jou geclaimde schades